Sandra van Leeuwen vertelt

ZorgAccent geeft mij de ruimte om leerling te zijn.

Sandra van Leeuwen (43 jaar) volgt de opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg aan Landstede in Raalte. Zij werkt als BBL-leerling op de afdeling Gerontopsychiatrie, waar oudere mensen met psychiatrische problematiek wonen. Sandra vertelt waarom zij er bewust voor heeft gekozen haar opleiding binnen ZorgAccent te volgen. En waarom deze doelgroep haar zo aanspreekt.

‘Sinds september 2019 ben ik als BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg)-leerling werkzaam bij ZorgAccent op de afdeling Gerontopsychiatrie. Ik volg de opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg dubbelkwalificatie. Dat betekent dat ik bij diplomering twee diploma’s op zak heb: Verzorgende IG en medewerker maatschappelijke zorg.

Bewoner en leerling: je mag er zijn!

Ik heb bewust gekozen om bij ZorgAccent mijn opleiding te volgen. De organisatie geeft mij veel ruimte om leerling te zijn en te werken aan mijn leerproces. Praktisch gezien houdt dat in dat ik boventallig gepland word en een vaste begeleidster heb. Daardoor is er ruimte om aan mijn vaardigheden te werken en de bewoners te leren kennen. Dat laatste is belangrijk wanneer je als begeleider aan de slag wilt. Deze oudere bewoners hebben te maken met psychiatrische problematiek. Hierdoor is hun draagkracht op geestelijk maar ook fysiek vlak zoveel afgenomen dat zij begeleiding nodig hebben bij hun dagelijkse verzorging. Ook proberen wij hen zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven. In deze vorm van kleinschalig wonen doen de medewerkers er alles aan om hen dat te geven. Hier wonen zij, dit is hun thuis. Met een individueel begeleidingsplan als uitgangspunt creëren we een situatie voor hen die zoveel mogelijk als thuis voelt. Dat betekent dat zij, voor zover dat kan, zelf inspraak hebben in de zorg die zij krijgen. We kijken naar hun behoeften en mogelijkheden. Dat is een van de redenen waarom deze doelgroep mij zo aanspreekt. Er is nog een stukje autonomie en eigen verantwoordelijkheid binnen hun draagkracht. Dat ziet er bij elke bewoner weer anders uit en dat maakt het werk dynamisch. Geen bewoner is hetzelfde. Het ziektebeeld is divers en elke bewoner heeft een eigen karakter en persoonlijkheid. Datzelfde geldt voor mij, als leerling, ook. Ik merk dat ik, naast een professionele beroepshouding, er ook mag zijn als mens met mijn eigen persoonlijke inbreng. Iedere zorgverlener in het team brengt zijn of haar persoonlijke kwaliteiten mee en er is ruimte om die in te zetten voor de bewoners maar ook voor werkplezier. We koken samen, verzorgen activiteiten, wandelen met bewoners en doen spelletjes. Kortom; we bieden een zo normaal mogelijk leven.

Samen met andere professionals

Daarnaast is er natuurlijk de zorg rondom de problematiek die is ontstaan, op fysiek, geestelijk en emotioneel vlak. Daar is een multidisciplinair team verantwoordelijk voor, waar de begeleiders en verzorgenden ook deel vanuit maken. We werken samen met artsen, verpleegkundigen, psychologen, ergo- en fysiotherapeuten, diëtisten en muziektherapeuten. Voor mij als leerling is dat erg interessant, want de zorgverleners betrekken mij op al die gebieden bij de zorgverlening. Zij nodigen mij uit om zoveel mogelijk te leren.

Bekijk de film over de afdeling Gerontopsychiatrie

Volgend jaar ga ik naar de afdeling Korsakov. Daar is de begeleidingsstijl weer anders omdat deze doelgroep om andere specifieke zorg vraagt.

Maar wat ik dan meeneem is wat ik hier en nu leer in de praktijk. Op deze manier word ik opgeleid tot zorgprofessional die na diplomering in te zetten is op deze beide specifieke doelgroepen.’

Sandra van Leeuwen

Bij ZorgAccent kun je in diverse werkvelden aan de slag. 

Woonzorg

Net als thuis

Binnen de woonzorg wordt gewerkt met de visie Net als thuis. Wil jij aan de slag in een van de zelfsturende teams?
Lees meer

Wijkverpleging

Zelfsturend...

In de functie van verzorgende IG of (wijk)verpleegkundige verpleeg en verzorg je cliënten in hun thuissituatie.
Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Van onschatbare waarde

Je werkt bij de cliënt thuis.
Zij zijn tijdelijk of langdurig zelf niet in staat om het huishouden uit te voeren.
Lees meer

Ondersteuning

Service en dienstverlenend

Maak jij het een ander graag naar de zin? Dan kun jij de juiste ondersteuning bieden aan de zelfsturende teams.
Lees meer