Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij jou?

CAO

ZorgAccent maakt gebruik van de CAO Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Salaris

De hoogte van je salaris hangt af van jouw ervaring en de functie waarin je gaat werken. Het salaris wordt altijd uitbetaald op of voor de 25stevan de maand. Eventuele onregelmatigheidstoeslag wordt altijd een maand later uitbetaald. Werk je in een bepaalde maand meer uren dan je contract, dan worden ook deze meeruren een maand later uitbetaald, tenzij hierover binnen het organisatie-onderdeel andere afspraken over zijn.

Eindejaarsuitkering

In de maand november ontvang je een eindejaarsuitkering van 7,4% over je bruto jaarsalaris. Vanaf december 2019 wordt het percentage verhoogd naar 8,33%.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld bedraagt 8% van je bruto salaris en wordt jaarlijks in de maand mei tegelijk met je salaris uitbetaald.

Arbeidsduur en werktijden

ZorgAccent kent een 36-urige werkweek. Wij bieden zowel fulltime, parttime als flexibele contracten aan, afhankelijk van de wens van de teams of leidinggevende (flexbureau en ondersteuning). In overleg met het team of leidinggevende maak je afspraken over de werktijden.

Verlof

Iedere medewerker, ongeacht leeftijd, krijgt hetzelfde aantal verlofuren bij 36 uur. Als je contracturen lager zijn dan ontvang je naar rato minder verlofuren. Ben je oproepkracht of krijg je meeruren uitbetaald, dan worden de verlofuren over deze uren tegelijk met de uitbetaling van de uren betaald.

Reiskostenvergoeding

Werk je binnen het organisatieonderdeel Woonzorg of Ondersteuning, dan ontvang je een woon-werk vergoeding gebaseerd op het laagste tarief voor openbaar vervoer. Hierop wordt een eigen bijdrage ingehouden.

Werk je voor het organisatieonderdeel Wijkverpleging, dan ontvang je over de 1e10 kilometer per dag € 0,15 per km. Alle kilometers die je daarnaast rijdt in de Wijk worden vergoed tegen € 0,27 per kilometer.

Zuper Annie

Je ontvangt van ZorgAccent bij jouw indiensttreding inloggegevens voor de diverse applicaties die je gebruikt tijdens je dienstverband. Denk hierbij aan het ZorgAccentPlein of het ZorgAccentWeb.

Een van deze applicaties is Zuper Annie. Binnen Zuper Annie kun je wijzigingen doorgeven voor jezelf of aanvragen voor bepaalde zaken doen. Ook kun je in Zuper Annie alle documenten vinden die je bij je indiensttreding hebt ingeleverd en betrekking hebben op jouzelf. Jouw loonstroken en jaaropgaven kun je hier ook in vinden.

ZA-Plein

Het zoeken van verbinding geldt niet alleen voor de medewerkers werkzaam in de zorg. Ook de medewerkers in de ondersteuning zoeken verbinding met de medewerkers in de zorg én de zorgteams met elkaar. Hiervoor is in 2018 het nieuwe intranet binnen de organisatie gelanceerd, ZorgAccentPlein. Hét platform waar nieuws uit de organisatie wordt gedeeld maar ook kan elk team of individuele medewerker berichten plaatsen onder ‘Koffiepraat’. Teams delen informatie en medewerkers laten zien dat ze een leuke middag met cliënten hebben georganiseerd of een gezellig teamuitje hebben gehad.

Pensioenregeling

Via het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) bouw je pensioen op. Zowel ZorgAccent als jijzelf betalen een deel van de premie van jouw pensioen.

Meerkeuzeregeling

ZorgAccent heeft ook eigen regelingen die het voor jou aantrekkelijk maken om medewerker van ZorgAccent te zijn. Zo kennen wij een financieel gunstige regeling voor de aanschaf van een fiets, PC/i-pad of winterbanden. Ook kun je gebruik maken van de regeling uitruil fiscale ruimte woon-werk wanneer je binnen het organisatieonderdeel van de Woonzorg of ondersteuning werkzaam bent.

Woonzorg- of Wijkverplegingscongres

Jaarlijks verzorgen de woonzorg en de wijkverpleging congresdagen voor medewerkers en belangstellenden. Jij mag zelf meedenken over onderwerpen van workshops, wat is voor jou interessant, wat wil jij leren?

Leerwerkplatform Pynter

Pynter: digitale leeromgeving

Wij vinden het belangrijk dat je als medewerker zelf de regie hebt over verschillende vormen van leren. Zo sluiten we optimaal aan bij de zorgvraag van onze cliënten.   

Onze digitale leeromgeving, Pynter, ondersteunt, faciliteert, motiveert en inspireert jou in jouw ambitie om je te blijven ontwikkelen.  Daarbij kijken we continue naar nieuwe technologieën en mogelijkheden die bijdragen aan een optimale leerervaring. 

Als je affiniteit hebt met bepaalde zorggerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld wondzorg, medicatieveiligheid, COPD, RVH trainer, dan kun jij kennisdrager worden.

Fun 4 all

Wij hebben een actieve personeelsvereniging die veel activiteiten organiseert. Dit is een mooie manier om collega’s van de hele organisatie te ontmoeten en je huidige collega’s beter te leren kennen.

Bedrijfseigendommen zoals iPad en mobiele telefoon

Ben je werkzaam in de Wijkverpleging, dan ontvang je, afhankelijk van jouw functie en soort dienstverband een iPad en/of mobiele telefoon om goed bereikbaar te zijn en je bij de cliënten thuis het digitale cliëntdossier in kunt vullen.

 

ZorgAccent_Paramedische-vakgroep_Ergo

Bij ZorgAccent kun je in diverse werkvelden aan de slag. 

Woonzorg

Net als thuis

Binnen de woonzorg wordt gewerkt met de visie Net als thuis. Wil jij aan de slag in een van de zelfsturende teams?
Lees meer

Wijkverpleging

Zelfsturend...

In de functie van verzorgende IG of (wijk)verpleegkundige verpleeg en verzorg je cliënten in hun thuissituatie.
Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Van onschatbare waarde

Je werkt bij de cliënt thuis.
Zij zijn tijdelijk of langdurig zelf niet in staat om het huishouden uit te voeren.
Lees meer

Ondersteuning

Service en dienstverlenend

Maak jij het een ander graag naar de zin? Dan kun jij de juiste ondersteuning bieden aan de zelfsturende teams.
Lees meer