Annette Harmelink vertelt

Wijkverpleegkundige in team Almelo Schelfhorst

‘Het is mijn passie om de zorg steeds verder te professionaliseren. En met mijn team wil ik uitdragen hoe fantastisch het is om in de zorg te werken. Helaas kiezen veel jongeren voor een andere opleiding omdat ze denken dat deze sector alleen bestaat uit wassen, aankleden en steunkousen aantrekken. Ik chargeer’, geeft Annette Harmelink toe, ‘maar de zorg is op alle niveaus, zo veel breder en uitdagender dan dat. En ik zie dagelijks hoeveel voldoening mensen halen uit hun werk in de zorg. Tenminste… bij hen die daarvoor de ruimte krijgen en  ’t goed aanpakken. Daarmee bedoel ik dat je als team gaat voor optimale samenwerking en dat je goede ideeën uitwerkt om de zorg steeds beter te maken. Voor je cliënten en de samenleving, maar ook voor jezelf.’

Op het YouTube-kanaal van ZorgAccent zijn meerdere filmpjes over de wijkverpleging te vinden. Bekijk o.a. het filmpje van wijkverpleegkundige Kirsten. Meer lezen? Klik dan op onderstaande button voor de verhalen van medewerkers werkzaam in de wijkverpleging.

Verhalen van wijkverpleging

Professionalisering van de wijkverpleegkundige

Annette: ‘Het is de bedoeling dat wij als wijkverpleegkundigen, ons dit document allemaal eigen maken. We hebben een hoofdrol gekregen in de eerste lijn. Nu moeten we ons verder ontwikkelen tot autonome professionals. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Ik prijs mij gelukkig dat ik bij ZorgAccent werk, waar ons in zelfsturende, kleinschalige wijkteams, alle ruimte wordt geboden om ons vak in de volle breedte uit te oefenen. De inbreng van ieder teamlid met eigen specifieke kennis en ervaring is daarbij onmisbaar.’

De veerkracht van mensen

Fan is Annette Harmelink van arts-onderzoeker Machteld Huber. ‘Zij leert ons hoe mensen de eigen gezondheid en het welzijn positief weten te beïnvloeden door de focus te verleggen naar dat wat ze wél kunnen. Wij helpen mensen om (weer) zelf de regie te voeren. Mensen zijn veerkrachtig en daardoor vaak veel sterker dan ze denken. Natuurlijk; bij een slechte diagnose, ga je eerst onderuit. Wordt een aandoening chronisch, dan kom je voor de keuze: pas ik me aan en leef ik verder zonder dat de ziekte overheerst? Of geef ik het op en focus ik me op mijn ziekte.’ De positieve insteek, waarvan de eerste optie uitgaat, is uitgangspunt voor de persoonlijk werkwijze van Annette en haar team.

Wijkteam Reutum-Tubbergen

Met haar wijkteam werkt Annette vanuit de ZorgAccent locatie Reutum. ‘Als team bespreken we hier casussen en proberen we inzichtelijk te maken waar de zorgbehoefte ligt. Daarbij staat de cliënt centraal, maar we hebben ook oog voor de mantelzorger. We gebruiken het hele netwerk om te zoeken naar de best mogelijke oplossing. Omdat we achter de voordeur komen weten we wat er speelt en kunnen we ook inschatten wat een wijk nodig heeft. We streven ernaar dat cliëntgebonden taken en wijkgerichte taken meer samenhang krijgen om te komen tot een gezondere wijk. Dit levert meer tevredenheid en kwaliteit op, maar scheelt uiteindelijk ook enorm in de portemonnee. En zo blijft er geld over voor de meest kwetsbare mensen. Dat is waar we het voor doen.’

Annette Harmelink (58 jaar), is al meer dan 30 jaar wijkverpleegkundige. Met haar man, dochters (26 en 22) en zoon (19),  woont ze in Oldenzaal. Sinds 2011 is ze lid van de Landelijke vakgroep Wijkverpleging bij V&VN, de beroepsvereniging voor zorgprofessionals. Samen met vakgenoten had ze een actieve rol in de ontwikkeling van Expertisegebied Wijkverpleegkundige, een boekwerkje waarin het nieuwe beroepsprofiel van de wijkverpleegkundige staat beschreven.

Bij ZorgAccent kun je in diverse werkvelden aan de slag. 

Woonzorg

Net als thuis

Binnen de woonzorg wordt gewerkt met de visie Net als thuis. Wil jij aan de slag in een van de zelfsturende teams?
Lees meer

Wijkverpleging

Zelfsturend...

In de functie van verzorgende IG of (wijk)verpleegkundige verpleeg en verzorg je cliënten in hun thuissituatie.
Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Van onschatbare waarde

Je werkt bij de cliënt thuis.
Zij zijn tijdelijk of langdurig zelf niet in staat om het huishouden uit te voeren.
Lees meer

Ondersteuning

Service en dienstverlenend

Maak jij het een ander graag naar de zin? Dan kun jij de juiste ondersteuning bieden aan de zelfsturende teams.
Lees meer