Nick Gierveld – Wijkverpleegkundige vertelt

Het blijft belangrijk onderwerpen bespreekbaar te houden tijdens ons werk, want naast de lichamelijke verpleging en verzorging is er ook zeker aandacht nodig voor het mentaal welbevinden van de cliënt, de partner, familie en de sociale kring. 

Hoi! Ik ben Nick Gierveld, Wijkverpleegkundige in Team Harbrinkhoek Mariaparochie en ondertussen alweer 13 jaar werkzaam binnen de wijkverpleging van ZorgAccent.

Langer thuis wonen
Mijn passie voor werken in de thuiszorg/wijkverpleging komt door de bijdrage die ik persoonlijk kan leveren aan de kwaliteit van leven van onze cliënten vanuit mijn eigen professionele autonomie. Ik kom bij de cliënten thuis en daar probeer ik ervoor te zorgen dat zij zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Denken in mogelijkheden
Echter doordat cliënten langer thuis wonen komt het ook vaker voor dat ik cliënten verpleeg en verzorg in hun laatste levensfase. Een bijzondere situatie deed zich enkele jaren geleden voor bij een cliënt, die we al jaren in zorg hadden. Deze cliënt werd terminaal en door een te grote zorgvraag en een te kleine sociale kring van de cliënt kon de zorg niet langer thuis worden gerealiseerd.

Ze werd opgenomen in een hospice in de nabije omgeving waarbij haar brandende vraag was of wij als zorgteam, in deze laatste korte periode van haar leven, haar konden blijven verzorgen. Het hospice was gevestigd in een ander dorp en de wijkverpleging viel dus onder een andere zorgteam. We hebben dit als team opgepakt en het kunnen organiseren, tot grote vreugde van de cliënt en haar familie. Voor ons als zorgteam voelde het ook goed om de zorg op deze manier te kunnen afronden voor iemand waarvoor je jarenlang hebt gezorgd.

 

De juiste begeleiding op het juiste moment
Een andere situatie; een cliënt die in zorg kwam na een hersenbloeding. Deze mevrouw had hier een afasie (het taalgebruik dat na een beroerte niet meer goed functioneert) aan overgehouden. Ook het ‘logisch’ redeneren verdween enigszins naar de achtergrond. Haar echtgenoot kon deze verandering slecht plaatsen en hierdoor kwam de relatie met regelmaat onder spanning te staan.
Door de juiste begeleiding op het juiste moment te geven (uitleg over de ziekte, mogelijkheden om de ander te begrijpen en te reageren op bepaalde momenten) ontstond er meer begrip voor elkaar en dat verbeterde de communicatie en de relatie aanzienlijk. Het blijft belangrijk om deze onderwerpen bespreekbaar te houden tijdens ons werk, want naast de lichamelijke verpleging en verzorging is er ook zeker aandacht nodig voor het mentaal welbevinden van de cliënt, de partner, familie en de sociale kring.

Bij ZorgAccent kun je in diverse werkvelden aan de slag. 

Woonzorg

Net als thuis

Binnen de woonzorg wordt gewerkt met de visie Net als thuis. Wil jij aan de slag in een van de zelfsturende teams?
Lees meer

Wijkverpleging

Zelfsturend...

In de functie van verzorgende IG of (wijk)verpleegkundige verpleeg en verzorg je cliënten in hun thuissituatie.
Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Van onschatbare waarde

Je werkt bij de cliënt thuis.
Zij zijn tijdelijk of langdurig zelf niet in staat om het huishouden uit te voeren.
Lees meer

Ondersteuning

Service en dienstverlenend

Maak jij het een ander graag naar de zin? Dan kun jij de juiste ondersteuning bieden aan de zelfsturende teams.
Lees meer