Lid Raad van Toezicht

Uren vacature Aantal uren
Locatie vacature Locatie
Type contract
Onbepaalde tijd

Deze vacature is geplaatst op 2020-09-03 en vervalt op 2020-10-04

ZorgAccent zoekt vanwege het periodiek aftreden van één van de RvT-leden per 1 januari 2021:

lid van de
Raad van Toezicht

ZorgAccent is een krachtige en veelzijdige zorgorganisatie actief in zorg, welbevinden, wonen en behandeling.

Als veelzijdige zorgorganisatie biedt ZorgAccent in haar werkgebied Noord West Twente & Salland dag en nacht verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, bij mensen thuis of in een van onze woonzorglocaties.
Bij ZorgAccent werken ruim 2300 medewerkers en ruim 1250 vrijwilligers. ZorgAccent is een stichting actief in zorg, welbevinden, wonen en behandeling in het kerngebied Noord West Twente. Onze medewerkers zijn professioneel opgeleide mensen. Om mensen zo goed en persoonlijke mogelijke zorg te bieden werken onze medewerkers in zelfsturende teams. Zij maken de professionele keuzes en afwegingen in hun dagelijkse werk. Dat kunnen ze goed, omdat ze een erkend diploma hebben behaald én de nodige werkervaring hebben. Zij staan in de ‘frontlinie’ en krijgen alle ruimte om in afstemming met de bewoner/cliënt of contactpersoon te doen wat nodig is. ZorgAccent streeft ernaar om de organisatie zo simpel mogelijk te houden en de inzet van ondersteunende diensten zoveel mogelijk af te stemmen op wat bewoners/cliënten of medewerkers nodig hebben. Wanneer er sprake is van langetermijnvraagstukken en invoering van nieuwe wetten en regels, bestudeert het panoramateam hoe dit vraagstuk of een nieuwe wet vanuit de bedoeling, passend bij ZorgAccent kan worden vorm gegeven. Het panoramateam is er om de helicopterview, de koers en een gezonde bedrijfsvoering van ZorgAccent te bewaken. Zij ondersteunt, coacht en vormt zo nodig een hitteschild voor de medewerkers. Het panoramateam bestaat uit een adviseur met de expertise P&O, een directiesecretaris/programmamanager lijn 1-2, drie directeuren en een raad van bestuur. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de drie organisatieonderdelen van ZorgAccent: wijkverpleging, woonzorg en ondersteuning. De bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor de hele organisatie. Het panoramateam stemt zoveel mogelijk rechtstreeks af met medewerkers, bewoners/contactpersonen/cliënten. Ook de ondernemingsraad, cliëntenraad en de raad van toezicht kijken met ons mee, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Direct solliciteren

Wij vragen

Voorop staat dat een lid van de raad van toezicht werkt en denkt vanuit de visie en waarden van ZorgAccent, deze ondersteunt en helpt door ontwikkelen.
Een lid van de raad van toezicht heeft inzicht in besturing en beleid van een zorgorganisatie en de strategische en tactische vraagstukken die zich daarin kunnen voordoen.
Wij streven binnen de raad van toezicht zoveel mogelijk naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden/expertisegebieden zoals: zorginhoudelijk, financieel-economisch, bestuurd en strategie, management en organisatie, HRM en juridisch.
U bent integer, betrokken, voelt zich thuis in de regio, bent een teamspeler, analytisch, besluitvaardig en beschikt over relevante netwerken.
U hebt specifieke kennis en ervaring op financieel-economisch gebied, bij voorkeur in de zorgsector en neemt deel aan de auditcommissie.

Wij bieden

Als veelzijdige zorgorganisatie biedt ZorgAccent in haar werkgebied Noord West Twente & Salland dag en nacht verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, bij mensen thuis of in een van onze woonzorglocaties.
Bij ZorgAccent werken ruim 2300 medewerkers en ruim 1250 vrijwilligers. ZorgAccent is een stichting actief in zorg, welbevinden, wonen en behandeling in het kerngebied Noord West Twente.

Wie zijn wij

De voordracht van de leden van de raad van toezicht zal geschieden met behulp van deze profielschets en onze toezichtvisie. Als uitgangspunt geldt dat de raad van toezicht uit 5 leden bestaat. Binnen deze raad wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Governancecode Zorg.

Meer weten?

Wil je meer weten, neem dan gerust contact op! We vertellen je graag wat het werken bij ons zo leuk maakt:

Hermien Deusjen - Zieleman

mail vacatureH.Deusjen@zorgaccent.nl

Enthousiast geworden?

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het profiel van de raad van toezicht, de statuten, Toezichtvisie raad van toezicht ZorgAccent, Strategische visie ZorgAccent en de Speerpuntenagenda ZorgAccent 2020. Deze krijgt u toegestuurd nadat uw reactie is ontvangen.
Daarnaast kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht,
de heer dr. B.J.N. Schreuder, via het secretariaat raad van bestuur, telefoonnummer 0546 – 837266 / 837288.

Uw reactie voorzien van uw Curriculum Vitae zien wij graag voor 4 oktober a.s. tegemoet.
De gesprekken staan gepland op 15 oktober a.s..