Lid raad van toezicht

Uren vacature Aantal uren
Locatie vacature Locatie
Type contract
Onbepaalde tijd

Deze vacature is geplaatst op 2024-07-08 en vervalt op 2024-08-12

ZorgAccent zoekt met ingang van 1 oktober 2024 een lid raad van toezicht.

Nieuwsgierige teamspeler met lef en affiniteit met zelfsturende organisatie en cliënt in de regie. Bestuurlijke achtergrond met bij voorkeur toezichthoudende ervaring.
ZorgAccent biedt dag en nacht verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding bij
mensen thuis of in een van onze woonzorglocaties. Onderdeel van Stichting ZorgAccent is
ZorgAccent Huishoudelijke Hulp B.V. waar vanuit WMO hulp en ondersteuning in het
huishouden bij cliënten thuis wordt geboden. Bij ZorgAccent werken ruim 2800
medewerkers en ruim 900 vrijwilligers. Onze professioneel opgeleide zorgmedewerkers
werken geheel zelfstandig om bewoners en cliënten zo goed en persoonlijk mogelijke zorg te bieden. Zij maken de professionele keuzes en afwegingen in hun dagelijkse werk. Dat kunnen ze goed, omdat ze een erkend diploma hebben behaald én de nodige werkervaring hebben. Zij staan in de ‘frontlinie’ en krijgen alle ruimte om binnen kaders en in afstemming met de bewoner/cliënt of contactpersoon te doen wat nodig is.

ZorgAccent streeft ernaar om de organisatie zo simpel mogelijk te houden en de inzet van
ondersteunende diensten zoveel mogelijk af te stemmen op wat bewoners/cliënten of
medewerkers nodig hebben. Wanneer er sprake is van langetermijnvraagstukken en
invoering van nieuwe wetten en regels, bestudeert het panoramateam hoe dit vraagstuk of
een nieuwe wet vanuit de bedoeling, passend bij de visie en werkwijze van ZorgAccent kan worden vormgegeven. Het panoramateam is er om de helicopterview, de koers en een gezonde bedrijfsvoering van ZorgAccent te bewaken. Zij ondersteunt, coacht en vormt zo nodig een hitteschild voor de medewerkers. Het panoramateam bestaat uit een adviseur met de expertise p&o, strategisch conceptontwikkelaar, een concerncontroller, twee directeuren en een raad van bestuur. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de drie organisatieonderdelen van ZorgAccent: wijkzorg, woonzorg en ondersteuning. De bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor de hele organisatie. Het panoramateam stemt zoveel mogelijk rechtstreeks af met medewerkers,
bewoners/contactpersonen/cliënten. Ook de ondernemingsraad, cliëntenraad en de raad van toezicht kijken met ons mee, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Direct solliciteren

Wie zijn wij

ZorgAccent is een krachtige en veelzijdige zorgorganisatie actief in zorg, welbevinden, wonen en behandeling in het werkgebied Noord West Twente & Salland.
ZorgAccent biedt dag en nacht verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, bij mensen thuis of in een van onze woonzorglocaties.

Wij vragen

Profiel
De voordracht van de leden van de raad van toezicht vindt plaats met behulp van onze
profielschets en toezichtvisie. Als uitgangspunt geldt dat de raad van toezicht uit 5 leden
bestaat. Binnen deze raad wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de
Governancecode Zorg.
• Voorop staat dat een lid van de raad van toezicht denkt en toezicht houdt vanuit
de visie en waarden van ZorgAccent, deze ondersteunt en helpt door ontwikkelen.
• Een lid van de raad van toezicht heeft inzicht in besturing en beleid van een
zorgorganisatie en de strategische en tactische vraagstukken die zich daarin kunnen
voordoen.
• We streven binnen de raad van toezicht zoveel mogelijk naar een evenwichtige
verdeling van deskundigheden/expertisegebieden zoals: zorginhoudelijk, financieel-economisch, bestuur en strategie, management en organisatie, HRM en juridisch.
• U bent integer, betrokken, voelt zich thuis in de regio, bent een teamspeler, analytisch,
besluitvaardig en beschikt over relevante netwerken.

Profiel Kwaliteit & Veiligheid
• U hebt specifieke kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid en u neemt
deel aan de commissie kwaliteit en veiligheid.
• U bent in staat strategisch mee te denken over de bestuurlijke visie op zorg, kwaliteit en
veiligheid en de vormgeving daarvan in de praktijk van een Rijnlandse organisatie.
• U bent in staat mee te denken over de beleving van zorg en welbevinden en over nieuwe
vormen van verantwoording.

Wij bieden

Boeiende parttime nevenfunctie in het toezicht op een gezonde vooruitstrevende
organisatie die de cliënt centraal stelt en waar het Rijnlands denken hoog in het vaandel
staat. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede
termijn.

Meer weten?

Wil je meer weten, neem dan gerust contact op! We vertellen je graag wat het werken bij ons zo leuk maakt:

Hermien Deusjen - Zieleman

mail vacatureH.Deusjen@zorgaccent.nl

Enthousiast geworden?

Procedure en planning
DirectieWerf ondersteunt ZorgAccent bij de procedure van werving en selectie. Na sluiting
van de reactie termijn op 12 augustus 2024 vindt de briefselectie plaats. Met een aantal
kandidaten vindt een voorselectiegesprek plaats, waarna op 5 september 2024 de shortlist
wordt vastgesteld en de kandidaten een uitnodiging ontvangen voor een selectiegesprek.
De 1e ronde selectiegesprekken zijn gepland op 18 september 2024 met een breed
samengestelde commissie waarin de voorzitter en een lid rvt, bestuurder, lid
panoramateam en een afvaardiging van de CR en OR deelnemen. Er staat een 2e
ronde gesprekken gepland voor 24 september a.s.. Benoeming vindt plaats met ingang van
1 oktober 2024.
Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

Sollicitatie en informatie
Voor aanvullende vragen en informatie over de procedure kunt u telefonisch contact
opnemen met Willem Almekinders; tel.nr. 06-20723398.
Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 12 augustus a.s.,
t.a.v. Willem Almekinders, per e-mail: info@directiewerf.nl