Eline Marteijn, verzorgende IG in de wijkverpleging

De mensen bij wie ik kom, wonen zelfstandig. Daar geniet ik van.

Ze kunnen zichzelf zijn, in hun eigen omgeving. Ze hoeven zich niet aan te passen, zoals in een verzorgingshuis vaak moet.

We hebben veel ouderen in zorg, maar ook jonge mensen. We verlenen zorg aan allerlei doelgroepen. Bijvoorbeeld mensen met lichamelijke beperkingen en mensen met psychische problemen. Sommigen hebben maar kort zorg nodig, bijvoorbeeld na een operatie, anderen zijn terminaal of hebben om een andere reden langdurig zorg nodig. Dat maakt ook ons werk heel divers. We ondersteunen mensen bij het wassen en aankleden, maar we doen ook medicijncontroles, druppelen ogen of vervangen stoma’s…

De gebroken diensten die wij draaien worden vaak gezien als nadeel, maar ik vind het een voordeel. Ik heb een hond, dat zou niet kunnen als ik acht uur aan één stuk moet werken. Ik werk bijvoorbeeld ‘s morgens en ‘s avonds en kan dan tussendoor mijn eigen dingen doen.

Ik heb geen manager die vertelt hoe ik dingen moet doen. We verdelen als team de taken: de een gaat meer langs bij cliënten, de ander doet meer administratie. Dat geeft veel vrijheid en op die manier komen onze kwaliteiten beter naar voren. Een hele dag op kantoor zitten, zou ik niet willen. Ik heb een heel dankbaar, supermooi beroep.’

Bij ZorgAccent kun je in diverse werkvelden aan de slag. 

Woonzorg

Net als thuis

Binnen de woonzorg wordt gewerkt met de visie Net als thuis. Wil jij aan de slag in een van de zelfsturende teams?
Lees meer

Wijkverpleging

Zelfsturend...

In de functie van verzorgende IG of (wijk)verpleegkundige verpleeg en verzorg je cliënten in hun thuissituatie.
Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Van onschatbare waarde

Je werkt bij de cliënt thuis.
Zij zijn tijdelijk of langdurig zelf niet in staat om het huishouden uit te voeren.
Lees meer

Ondersteuning

Service en dienstverlenend

Maak jij het een ander graag naar de zin? Dan kun jij de juiste ondersteuning bieden aan de zelfsturende teams.
Lees meer